• Bài giảng Công nghệ Java: Chương 4 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 4 - Trần Quang Diệu

  Chương 4 giúp người học hiểu về "lớp, mảng và các lớp thường dùng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Xây dựng Lớp, xử lý chuỗi, các lớp toán học, mảng,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   68 p truongt36 31/03/2018 2 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 5 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 5 - Trần Quang Diệu

  Mục tiêu của Bài giảng Công nghệ Java: Chương 5 nhằm giúp các bạn định nghĩa được exception là gì, phân loại được các exception, sử dụng được cú pháp try..catch..finally, biết cách tự quản lý exception, giải thích được cơ chế gom rác của Java,...

   29 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm gói, định nghĩa gói, các bước định nghĩa gói, điều khiển truy xuất, kế thừa trong thế giới thực, kế thừa trong lập trình,...

   52 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 7 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 7 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 7, trình bày các nội dung sau: Luồng và đa luồng, luồng trong Java, trạng thái của luồng, lập trình luồng trong Java, độ ưu tiên của luồng, đồng bộ giữa các luồng, Deadlock, cơ chế Chờ-nhận biết,...

   44 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Chương 8 - Trần Quang Diệu

  Bài giảng Công nghệ Java: Chương 8 - Trần Quang Diệu

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Stream concepts, Input Streams, Output Streams, Reader, Writer, Object Serialization, Object Input, Stream Object, Output Stream,...

   106 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Chương 1 trình bày về "Giới thiệu chung". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu các thông tin liên quan đến khoá học, yêu cầu của khoá học, khái niệm về Trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo, lịch sử hình thành khoa học về trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, so sánh giữa...

   28 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 2 do TS. Ngô Hữu Phúc biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy với mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được Logic hình thức, sự tương đương logic, phương pháp lập luận và suy diễn sử dụng logic.

   143 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 3 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Chương 3 trình bày về "Không gian trạng thái và Các phương pháp tìm kiếm mù". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về “Giải quyết một số vấn đề”, không gian trạng thái, phân loại vấn đề, các chiến lược tìm kiếm trên không gian trạng thái, tìm kiếm trên không gian trạng thái,..

   68 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 4.1 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 4.1 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Mục tiêu Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 4.1 nhằm giúp các bạn nắm được phương pháp xây dựng hàm đánh giá, một số phương pháp tìm kiếm dựa trên chiều sâu và chiều rộng có sử dụng thông tin, các phương pháp tìm kiếm phần tử tốt nhất, phương pháp tiếp cận giải thuật GEN.

   69 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 4.2 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 4.2 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Chương 14.2 giúp người học hiểu về "Các phương pháp tìm kiếm có sử dụng thông tin". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thuật toán Gen, các thành phần cơ bản của thuật toán gen, các khuyến cáo khi sử dụng thuật toán gen, ưu và nhược điểm của thuật toán gen.

   53 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 5 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương "Các chiến lược tìm kiếm có đối thủ" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Cây trò chơi và tìm kiếm trên cây trò chơi, chiến lược Minimax, phương pháp cắt tỉa Alpha – Beta,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p truongt36 31/03/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 7 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Nhập môn trí tuệ nhân tạo: Chương 7 - TS. Ngô Hữu Phúc

  Nội dung chương 7 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Nhập môn học máy", cụ thể như: Khái niệm về máy học, học quy nạp, học với cây quyết định, học trong Mạng Neural,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p truongt36 31/03/2018 1 0