• Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 8: Linh kiện quang điện tử

  Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 8: Linh kiện quang điện tử

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 8: Linh kiện quang điện tử" trình bày các nội dung: Khái niệm và phân loại linh kiện quang điện tử, các linh kiện biến đổi quang-điện, các linh kiện biến đổi điện-quang, bộ ngẫu hợp quang điện, các linh kiện hiển thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1a - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1a - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, lịch sử phát triển của máy tính, khái niệm cơ bản về kiến trúc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" phần tiếp giúp người học Tìm hiểu bên trong máy tính, tìm hiểu bên trong bộ vi xử lý, tìm hiểu chương trình thực thi trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Biên dịch mã máy (các định dạng lệnh, các hằng số lớn), các thủ tục gọi (Tập các thanh ghi, bộ nhớ ngăn xếp), các ISA khác.

   25 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý - Khối điều khiển và đường dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Binary numbers" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao sử dụng hệ nhị phân, hệ cơ số hai, làm thế nào để biểu diễn số có dấu, một số vấn đề về số có dấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Processor pipelining" cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ xử lý, kỹ thuật đường ống, xây dựng bộ xử lý đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ đệm (Caches)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân cấp bộ nhớ, caching, bộ nhớ cache làm việc như thế nào, thực thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp cho người học các khái niệm, đặc điểm đơn vị hành chính sự nghiệp; phân loại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; nhiệm vụ kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p truongt36 27/06/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 2: Kế toán nguồn và các loại kinh phí cung cấp cho người học các kiến thức về kế toán nguồn và chi kinh phí hoạt động, kế toán nguồn và chi kinh phí dự án, kế toán nguồn và chi kinh phí thực hiện đơn hàng của Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền, các quy định về sử dụng tiền mặt; trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 4: Kế toán vật liệu, dụng cụ, sản phẩm - Hàng hóa cung cấp cho người học các kiến thức về kế toán vật liệu - dụng cụ; kế toán sản phẩm - hàng hóa; kế toán chi phí trả trước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p truongt36 27/06/2018 2 0