• Bài giảng nguyên lí điện tử 1

  Bài giảng nguyên lí điện tử 1

  Nội dung Bài giảng nguyên lí điện tử 1 do Nguyễn Văn Thắng biên soạn gồm 3 chương: Chương 1 các quá trình điện trong mạch tuyến tính, chương 2 linh kiện bán dẫn và các mạch điện tử ứng dụng, chương 3 mạch tạo dao động. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   81 p truongt36 23/08/2018 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 1 - Mạch điện một chiều

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 1 - Mạch điện một chiều

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Mạch điện một chiều". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm và cấu trúc hình học của mạch điện, các đại lượng cơ bản của mạch điện, các phần tử cơ bản của mạch điện, hai định luật Kirchoff,...

   41 p truongt36 23/08/2018 1 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 2 - Mạch điện xác lập điều hòa

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 2 - Mạch điện xác lập điều hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các đại lượng đặc trưng cho dòng điện sin, trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp sin, biểu diễn dòng diện sin bằng vector, quan hệ giữa dòng điện và điện áp trong 1 nhánh,...

   34 p truongt36 23/08/2018 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 3 - Mạch điện 3 pha

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 3 - Mạch điện 3 pha

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 3 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chung, nguồn 3 pha, tải 3 pha, công suất của mạch 3 pha, giải mạch 3 pha đối xứng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p truongt36 23/08/2018 0 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 4 - Máy biến áp

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 4 - Máy biến áp

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cấu tạo máy biến áp, nguyên lý làm việc của máy biến áp, máy biến áp 3 pha tổ nối dây, các phương trình cơ bản của MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p truongt36 23/08/2018 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 5 - Động cơ không đồng bộ

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 5 - Động cơ không đồng bộ

  Bài giảng Kỹ thuật điện B: Chương 5 trình bày các nội dung sau:Khái niệm chung, cấu tạo máy điện không đồng bộ 3 pha, từ trường trong máy điện không đồng bộ, nguyên lý làm việc của động cơ KĐB 3 pha, mô hình tính toán của động cơ KĐB,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   37 p truongt36 23/08/2018 2 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam là: Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định, giải thích những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày báo cáo tài chính, trình bày các yếu tố cơ bản của BCTC.

   28 p truongt36 23/08/2018 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 2 Kế toán tiền và nợ phải thu là: Trình bày khái niệm, ghi nhận, đánh giá, trình bày trên BCTC liên quan đến tiền và các khoản phải thu, xử lý trên hệ thống tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền và khoản phải thu,...

   24 p truongt36 23/08/2018 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 3 Kế toán hàng tồn kho là: Giải thích được những khái niệm, nguyên tắc cơ bản của hàng tồn kho và trình bày thông tin hàng tồn kho trên BCTC, nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán,...

   29 p truongt36 23/08/2018 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 4 Kế toán tài sản cố định là: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến tài sản cố định, vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định.

   33 p truongt36 23/08/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 5 Kế toán nợ phải trả là: Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến nợ phải trả bao gồm về việc ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả.

   22 p truongt36 23/08/2018 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Mở

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - ĐH Mở

  Mục tiêu chính của bài giảng Kế toán tài chính Chương 6 Kế toán vốn chủ sở hữu là: Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn, vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép được các nghiệp vụ tăng giảm vốn chủ...

   26 p truongt36 23/08/2018 2 0