• Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức về lý thuyết tập hợp và ánh xạ bao gồm: Định nghĩa tập hợp, các phép toán tập hợp, khái niệm ánh xạ, phân loại ánh xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p truongt36 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng (tt)

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 2 - Võ Tấn Dũng (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 2: Phép đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý bù trừ, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị lặp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p truongt36 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 3 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đại số Bool" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số Bool, hàm Bool, mạch logic, bản đồ Karnaugh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p truongt36 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 4 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 4 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 4: Các khái niệm về đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn đồ thị vô hướng, đa đồ thị vô hướng, đồ thị có hướng, bậc của đỉnh... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p truongt36 30/11/2018 1 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 5 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 5: Đường đi trên đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, đồ thị Euler, đồ thị Haminton, tìm đường đi ngắn nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Bài giảng Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị: Bài 6 - Võ Tấn Dũng

  Phần tiếp theo bài giảng "Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị - Bài 6: Cây và cây khung đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Cây và các tính chất cơ bản, cây khung đồ thị, định nghĩa cây khung đồ thị, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p truongt36 30/11/2018 3 0

 • Bài giảng Không gian vectơ Rn - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Không gian vectơ Rn - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Không gian vectơ Rn cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian Rn, tính chất, tích vô hướng, góc và khoảng cách, tổ hợp tuyến tính, biểu thị tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Mô hình Input-Output - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Mô hình Input-Output - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Mô hình Input-Output do TS. Lê Xuân Trường biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mô hình, nhận xét, lời giải. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p truongt36 30/11/2018 4 0

 • Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Hạng của ma trận d TS. Lê Xuân Trường biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, tính chất, tìm hạng ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường (tt)

  Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường (tt)

  Bài giảng "Hạng của ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capelli, phương pháp khử, quy tắc Cramer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Định thức - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Định thức - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Định thức cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận con bù, khái niệm định thức, quy tắc Sarrus (tính định thức cấp 3), phép biến đổi sơ cấp, định thức và phép toán biến đổi sơ cấp, một số tính chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Ma trận cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ma trận, hai ma trận bằng nhau, một số ma trận đặc biệt, phép toán ma trận, những tính chất cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p truongt36 30/11/2018 2 0