• Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 17: Chăm sóc người bệnh sỏi đường tiết niệu

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 17: Chăm sóc người bệnh sỏi đường tiết niệu

  Nội dung bài 17 trình bày về Chăm sóc người bệnh sỏi đường tiết niệu. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p truongt36 31/10/2019 20 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 18: Chăm sóc người chấn thương thận, bàng quang

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 18: Chăm sóc người chấn thương thận, bàng quang

  Nội dung bài 18 trình bày về Chăm sóc người chấn thương thận, bàng quang. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p truongt36 31/10/2019 7 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 20: Chăm sóc người bệnh u xơ tiền liệt tuyến

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 20: Chăm sóc người bệnh u xơ tiền liệt tuyến

  Nội dung bài 20 trình bày về Chăm sóc người bệnh u xơ tiền liệt tuyến. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p truongt36 31/10/2019 6 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 19: Chăm sóc người chấn thương niệu đạo

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 19: Chăm sóc người chấn thương niệu đạo

  Nội dung bài 19 trình bày về Chăm sóc người chấn thương niệu đạo. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p truongt36 31/10/2019 7 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 14: Chăm sóc người bệnh Có hậu môn nhân tạo

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 14: Chăm sóc người bệnh Có hậu môn nhân tạo

  Nội dung bài 14 trình bày về Chăm sóc người bệnh Có hậu môn nhân tạo. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p truongt36 31/10/2019 38 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 15: Chăm sóc người bệnh Chấn thương phổi, màng phổi

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 15: Chăm sóc người bệnh Chấn thương phổi, màng phổi

  Nội dung bài 15 trình bày về Chăm sóc người bệnh Chấn thương phổi, màng phổi. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p truongt36 31/10/2019 7 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 16: Chăm sóc người bệnh có ống dẫn lưu màng phổi

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 16: Chăm sóc người bệnh có ống dẫn lưu màng phổi

  Nội dung bài 16 trình bày về Chăm sóc người bệnh có ống dẫn lưu màng phổi. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p truongt36 31/10/2019 37 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 13: Chăm sóc người bệnh có ống dẫn lưư

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 13: Chăm sóc người bệnh có ống dẫn lưư

  Nội dung bài 13 trình bày về Chăm sóc người bệnh có ống dẫn lưu. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p truongt36 31/10/2019 29 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 11: Chăm sóc người bệnh thoát vị bẹn

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 11: Chăm sóc người bệnh thoát vị bẹn

  Nội dung bài 11 trình bày về Chăm sóc người bệnh thoát vị bẹn. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p truongt36 31/10/2019 7 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 12: Chăm sóc người bệnh trĩ, rò cạnh hậu môn

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 12: Chăm sóc người bệnh trĩ, rò cạnh hậu môn

  Nội dung bài 12 trình bày về Chăm sóc người bệnh trĩ, rò cạnh hậu môn. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p truongt36 31/10/2019 45 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 9: Chăm sóc người bệnh Viêm tụy cấp

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 9: Chăm sóc người bệnh Viêm tụy cấp

  Nội dung bài 9 trình bày về Chăm sóc người bệnh Viêm tụy cấp. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p truongt36 31/10/2019 37 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 8: Chăm sóc người bệnh sỏi mật

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 8: Chăm sóc người bệnh sỏi mật

  Nội dung bài 8 trình bày về Chăm sóc người bệnh sỏi mật. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p truongt36 31/10/2019 24 0