• Bài giảng Mạng máy tính: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 trình bày về "Mô hình OSI và giao thức TCP/IP". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan, mô hình OSI, mục đích của phân tầng mạng, ý nghĩa của phân tầng mạng, đóng gói dữ liệu, quá trình truyền thông từ máy gởi đến máy nhận,...

   54 p truongt36 28/12/2018 39 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Các loại mô hình mạng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Topology, các loại Topology cơ bản, mạng hình vòng, kỹ thuật Token Ring, đặc điểm mạng Vòng, mạng hình Sao,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p truongt36 28/12/2018 41 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Cấu trúc của một IP Address, cấu trúc của IPv4,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p truongt36 28/12/2018 25 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài 7 trình bày về "Thiết kế và thi công". Nội dung cụ thể của chương này gồm có 2 phần chính như: Khảo sát và thiết kế cung cấp nội dung chính như: Yêu cầu, khảo sát hiện trạng, phân phối thiết bị, máy tính, mô hình Logic, chọn mô hình quản lý

   30 p truongt36 28/12/2018 36 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 8 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 8 - Nguyễn Quốc Sử

  Mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu biết truy xuất tài nguyên mạng, quản trị quyền truy xuất Shared, NTFS, triển khai Local, Network Print Device, quản trị quyền truy xuất Printer.

   36 p truongt36 28/12/2018 27 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 giúp người học hiểu về "VMWare". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu VMWare, cài đặt VMWare, cấu hình VMWare, tạo máy ảo, kết nối các máy ảo, xây dựng hệ thống mạng,...

   39 p truongt36 28/12/2018 30 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Khái quát về cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Khái quát về cơ sở dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cơ sở dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p truongt36 31/05/2018 45 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể liên kết

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể liên kết

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình thực thể liên kết. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   39 p truongt36 31/05/2018 54 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   48 p truongt36 31/05/2018 49 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Lý thuyết về phụ thuộc hàm

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Lý thuyết về phụ thuộc hàm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về phụ thuộc hàm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   45 p truongt36 31/05/2018 42 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình các dữ liệu quan hệ

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình các dữ liệu quan hệ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình dữ liệu quan hệ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   54 p truongt36 31/05/2018 67 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   35 p truongt36 31/05/2018 49 1