• Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 2: Linh kiện điện tử thụ động

  Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 2: Linh kiện điện tử thụ động

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 2: Linh kiện điện tử thụ động" giới thiệu về các linh kiện thụ động như: Điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp,… Gồm cấu tạo, ký hiệu trong mạch điện, các tham số và cách nhận biết chúng trên thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p truongt36 27/06/2018 3 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 3: Điốt bán dẫn

  Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 3: Điốt bán dẫn

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 3: Điốt bán dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiếp giáp p-n và điốt bán dẫn, các tham số của điốt bán dẫn, sơ đồ tương đương của điốt bán dẫn, phân loại và một số ứng dụng của điốt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 5: Transistor hiệu ứng trường (FET)

  Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 5: Transistor hiệu ứng trường (FET)

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 5: Transistor hiệu ứng trường (FET)" trình bày các nội dung: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của FET (Field-Effect Transistor), các tham số và đặc tính của FET, phân cực cho FET, sơ đồ tương đương của FET ở chế độ tín hiệu nhỏ, tần số thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p truongt36 27/06/2018 3 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 4: Transistor lưỡng cực

  Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 4: Transistor lưỡng cực

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 4: Transistor lưỡng cực" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Transistor, các chế độ làm việc của Transistor, các cách mắc Transistor trong mạch khuếch đại, phân cực cho Transistor,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   37 p truongt36 27/06/2018 3 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 6: Linh kiện chỉnh lưu có điều khiển

  Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 6: Linh kiện chỉnh lưu có điều khiển

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 6: Linh kiện chỉnh lưu có điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các đặc tính và ứng dụng của: SCR (Silicon Controlled Rectifier; Thysistor), TRIAC, DIAC, Diode 4 lớp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 7: Vi mạch tích hợp

  Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 7: Vi mạch tích hợp

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 7: Vi mạch tích hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại vi mạch tích hợp, các phương pháp chế tạo vi mạch tích hợp bán dẫn, vi mạch tuyến tính, vi mạch số và vi mạch nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 8: Linh kiện quang điện tử

  Bài giảng Cấu kiện điện tử - Chương 8: Linh kiện quang điện tử

  Bài giảng "Cấu kiện điện tử - Chương 8: Linh kiện quang điện tử" trình bày các nội dung: Khái niệm và phân loại linh kiện quang điện tử, các linh kiện biến đổi quang-điện, các linh kiện biến đổi điện-quang, bộ ngẫu hợp quang điện, các linh kiện hiển thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1a - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1a - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, lịch sử phát triển của máy tính, khái niệm cơ bản về kiến trúc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" phần tiếp giúp người học Tìm hiểu bên trong máy tính, tìm hiểu bên trong bộ vi xử lý, tìm hiểu chương trình thực thi trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Biên dịch mã máy (các định dạng lệnh, các hằng số lớn), các thủ tục gọi (Tập các thanh ghi, bộ nhớ ngăn xếp), các ISA khác.

   25 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý - Khối điều khiển và đường dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Binary numbers" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao sử dụng hệ nhị phân, hệ cơ số hai, làm thế nào để biểu diễn số có dấu, một số vấn đề về số có dấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p truongt36 27/06/2018 1 0