• Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 2 - NXB Thống Kê

  Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 2 - NXB Thống Kê

  Phần 2 sách gồm các chương 6,7,8,9,10 lần lượt mang nội dung chủ yếu trình bày về: Các thẻ ủy quyền, các sự kiện và các giao diện gọi lại; các hợp tập các xâu và appdoamains; phản chiếu và các thuộc tính; xây dựng một cửa số tốt hơn; một số cơ cấu sơn vẽ tốt hơn. Sách lập trình VB .NET kỹ thuật và ứng dụng thực sự là một cuốn sách lập...

   262 p truongt36 23/04/2019 27 4

 • Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 3 - NXB Thống Kê

  Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 3 - NXB Thống Kê

  Tiếp nối phần 1 và phần 2 sách, ở phần 3 này gồm có các nội dung sau: Lập trình với các điều khiển windows form; nhập xuất và nối tiếp hóa đối tượng; tương tác với mã không quản; truy cập dữ liệu với ADO.NET; phát triển web và ASP.NET; xây dựng và tìm hiểu các dịch vụ web.

   346 p truongt36 23/04/2019 19 2

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 1

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 1

  Cuốn sách "Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ" trình bày một cách sâu sắc, đầy đủ và tổng quan nhất về lý thuyết trình biên dịch hiện nay. Trong cuốn sách này, các tác giả đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của việc thiết kế trình biên dịch như: Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, kiểm tra kiểu, xử lý bộ...

   95 p truongt36 23/04/2019 18 1

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 2

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 2

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2 trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và phiên dịch tựa cú pháp. Các giải pháp được sử dụng cho việc thiết kế các trình biên dịch không những có ích cho nhưng ai quan tâm đến việc thiết kế các ngôn ngữ lập trình mà còn có ích cho...

   39 p truongt36 23/04/2019 17 1

 • Ebook Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mới: Phần 2

  Ebook Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mới: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mới" trình bày yêu cầu và giải pháp nhắm nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p truongt36 23/04/2019 17 0

 • Ebook Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mới: Phần 1

  Ebook Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mới: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Sự hình thành ý thức pháp luật và giải pháp nâng cao ý thức pháp luật ở nước ta trong thời kỳ đổi mới" trình bày tính quy luật của sự hình thành ý thức pháp luật, những đặc điểm của sự hình thành ý thức pháp luật ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p truongt36 23/04/2019 18 0

 • Ebook Luật quản lý thuế : Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

  Ebook Luật quản lý thuế : Phần 1 - NXB Lao động Xã hội

  Phần 1 cuốn sách "Luật Quản lý thuế" Trình bày các nội dung: Những quy định chung, đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành và nghĩa vụ nộp thuế, thủ tục hoàn thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p truongt36 23/04/2019 16 0

 • Ebook Luật quản lý thuế : Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Ebook Luật quản lý thuế : Phần 2 - NXB Lao động Xã hội

  Luật Quản lý thuế quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung từ chương 10 đến chương 14 của Luật Quản lý thuế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p truongt36 23/04/2019 17 0

 • Ebook Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng : Phần 1

  Ebook Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng : Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng" trình bày một số vấn đề cơ bản pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng; pháp luật về hoạt động tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p truongt36 23/04/2019 16 0

 • Ebook Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng : Phần 2

  Ebook Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng : Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về tôn giáo, tín ngưỡng" và những câu hỏi và đáp nhằm giải đáp các thắc mắc của mọi người về pháp luật tôn giáo, tín ngưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   94 p truongt36 23/04/2019 17 0

 • Ebook Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan hệ giữa hiến pháp và quyền con người; chế định quyền con người trong hiến pháp các nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p truongt36 23/04/2019 16 0

 • Ebook Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam: Phần 2

  Ebook Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hiến pháp Việt Nam trước năm 2013.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   229 p truongt36 23/04/2019 20 0