Bộ luật lao động 2013 - Các văn bản mới nhất và hướng dẫn thi hành: Phần 1

Tài liệu Các văn bản mới nhất trong Bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu bộ luật lao động 2012, những quy định chung, việc làm, hợp đồng lao động, học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi,... Mời các bạn cùng tham khảo.