• Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2: Kế toán Access và phần mềm kế toán SSP)" trình bày các nội dung phần "Kế toán Access" bao gồm: Phân tích cơ sở dữ liệu cho công tác kế toán, thiết kế cơ sở dữ liệu kế toán bằng Access, xử lý cơ sở dữ liệu kế toán bằng công cụ Query,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p truongt36 30/11/2018 7 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Hệ thống thông tin kế toán (Phần 2: Kế toán Access và phần mềm kế toán SSP)", phần 2 trình bày các nội dung phần "Phần mềm kế toán SSP" bao gồm: Cài đặt chương trình, các tao tác thường dùng, thiết lập các thông số ban đầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p truongt36 30/11/2018 11 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán: Phần 1

  Giáo trình Nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán: Phần 1

  Phần 1 của cuốn giáo trình Nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán cung cấp cho những sinh viên theo học chuyên ngành tín dụng ngân hàng bậc Đại học những lý luận cơ bản về nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán cũng như những kỹ năng làm việc thực tế trong hoạt động tác nghiệp đối với 2 nghiệp vụ này thông qua những bài tập thực...

   83 p truongt36 30/11/2018 6 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán: Phần 2

  Giáo trình Nghiệp vụ cho thuê tài chính và bao thanh toán: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày tổng quan về nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ bao thanh toán trong nước, bao thanh toán xuất nhập khẩu và kỹ năng thực hiện bao thanh toán. Qua nội dung từng chương trong phần 2, người học sẽ nắm được những kiến thức lý thuyết cốt lõi của hoạt động bao thanh toán của ngân hàng thương mại, giúp...

   101 p truongt36 30/11/2018 6 0

 • Bài giảng Lịch sử kinh tế quốc dân

  Bài giảng Lịch sử kinh tế quốc dân

  Bài giảng Lịch sử kinh tế quốc dân trình bày các nội dung sau: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học lịch sử kinh tế quốc dân, kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, kinh tế các nước đang phát triển, kinh tế thời kỳ phong kiến Việt Nam, kinh tế Việt Nam thời kỳ thực dân pháp thống trị,...

   126 p truongt36 31/10/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán

  Bài giảng Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán

  Lí thuyết xác suất và thống kê toán hiện là một môn học cơ bản, ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong khoa học kĩ thuật, giáo dục. Nội dung bài giảng gồm ba chương: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên, thống kê toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p truongt36 31/10/2018 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 1)

  Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 1)

  Bài giảng Kế toán tài chính gồm 5 chương, trình bày về kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, kế toán tài sản cố định, kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   204 p truongt36 31/10/2018 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 3)

  Bài giảng Kế toán tài chính (Phần 3)

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghệp sản xuất nông nghiệp, đặc điểm kế toán trong các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   208 p truongt36 31/10/2018 3 0

 • Bài giảng Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh tế

  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh tế có kết cấu nội dung gồm 6 chương, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp sản xuất, phân tích tình hình sản xuất, phân tích các yếu tố của quá trình sản xuất,phân tích giá thành sản phẩm,...

   90 p truongt36 31/10/2018 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 1

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" giới thiệu tới người học các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p truongt36 31/10/2018 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 3

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" giới thiệu tới người học các văn bản pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, trình bày thông tin trên BCTC, chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p truongt36 31/10/2018 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng" trình bày các quy định pháp lý liên quan đến kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng, tổng quan về dự phòng nợ phải trả; ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p truongt36 31/10/2018 4 0