• Bài giảng Tài chính tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, tiền tệ và lưu thông tiền tệ,...

   167 p truongt36 29/02/2020 138 1

 • Bài giảng Kinh tế vi mô

  Bài giảng Kinh tế vi mô

  Bài giảng Kinh tế vi mô gồm có 7 chương trình bày các nội dung sau: kinh tế vi mô và những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp, cung cầu hàng hoá, lý thuyết người tiêu dùng, lý thuyết về doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   83 p truongt36 29/02/2020 122 1

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và các phương pháp nghiên cứu, các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và thời trung cổ, học thuyết kinh tế chủ nghĩa trọng thương, các học thuyết kinh tế tư bản cổ điển,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p truongt36 29/02/2020 124 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Trong Bài giảng Thị trường tài chính Bài 1 Tổng quan các thị trường và định chế tài chính nhằm nêu tổng quan tài chính, hệ thống tài chính, chức năng cơ bản của hệ thống tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính. Tổng thể các thị trường, định chế, pháp luật, quy định và kỹ thuật mà thông qua đó các trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán...

   43 p truongt36 29/02/2020 116 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Nội dung cơ bản trong bài 2 Yếu tố quyết định lãi suất nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu tầm quan trọng của các biến động về lãi suất, lý thuyết cung cầu tín dụng (Loanable Funds) về lãi suất, các khu vực của nền kinh tế.

   33 p truongt36 29/02/2020 117 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Nội dung của bài giảng Thị trường tài chính Bài 3 Cấu trúc của lãi suất nhằm trình bày về các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tính khả mại, tính thanh khoản, rủi ro chi trả và lãi suất. Các nhân tố tác động đến giá. Thanh khoản là một tài sản tài chính có tính thanh khoản là sẵn sàng để bán.

   35 p truongt36 29/02/2020 130 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 4: Thị trường tiền

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 4: Thị trường tiền

  Nội dung của bài 3 Thị trường tiền nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về các công cụ thị trường tiền, các loại hình công cụ thị trường tiền, tín phiếu kho bạc, tín phiếu công ty. Có thời hạn gốc từ một năm trở xuống.

   23 p truongt36 29/02/2020 115 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 5: Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 5: Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 5 Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu nhằm trình bày về khái niệm phân loại của rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu. Trái phiếu là các khoản nợ dài hạn do các công y hay chính phủ phát hành huy động vốn dài hạn.

   32 p truongt36 29/02/2020 117 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 7: Thị trường trái phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 7: Thị trường trái phiếu

  Nội dung trình bày trong Chương 7 Thị trường trái phiếu nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về các công cụ nợ, cơ bản về trái phiếu, các thuật ngữ trái phiếu, lãi suất và lãi cuồng phiếu. Trái phiếu là chứng khoán nợ dài hạn, hình thức hợp đồng, cam kết trả các dòng tiền tương lai cho nhà đầu tư.

   19 p truongt36 29/02/2020 117 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 6: Thị trường cổ phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 6: Thị trường cổ phiếu

  Trong Bài giảng Thị trường tài chính Bài 6 Thị trường cổ phiếu nhằm trình bày về khái niệm, phân loại của thị trường cổ phiếu như cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi, chào bán cổ phiếu ra công chúng, thị trường thứ cấp cho cổ phiếu.

   22 p truongt36 29/02/2020 121 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 8: Rủi ro và định giá cổ phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 8: Rủi ro và định giá cổ phiếu

  Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 8 Rủi ro và định giá cổ phiếu trình bày các phương pháp định giá cổ phiếu, xác định tỷ lệ thu nhập yêu cầu để định giá cổ phiếu. Giá của một cổ phiếu bằng tổng giá trị của công ty chia cho số cổ phiếu đang lưu hành. Giá cổ phiếu bản thân nó không đại diện cho giá trị công ty.

   27 p truongt36 29/02/2020 122 1

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 9: Thị trường phái sinh

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 9: Thị trường phái sinh

  Sau khi học song bài 9 Thị trường phái sinh nằm trong bài giảng Thị trường tài chính sinh viên hiểu về đặc điểm hợp đồng kỳ hạn, đặc điểm hợp đồng tương lai. Các bước giao dịch của hợp đồng tương lai. Chú ý ngày càng nhiều đến rủi ro hệ thống do các sự kiện gần đây xẩy ra trên thị trường

   28 p truongt36 29/02/2020 130 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số