• Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 1- ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 1- ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 1 trình bày các nội dung chính như sau: Lý luận chung về đói nghèo, các quan niệm về nghèo và nguyên nhân dẫn đến đói nghèo, phương pháp đánh giá nghèo, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo, những vấn đề cơ bản về tài chính vi mô,...

   36 p truongt36 28/02/2018 13 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 2 trình bày các nội dung chính như sau: Tổng quan về các tổ chức tài chính vi mô, chức năng của các tổ chức TCVM, vai trò của các tổ chức tài chính vi mô, hoạt động cơ bản của các tổ chức tài chính vi mô,...

   20 p truongt36 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Tài chính vi mô: Chương gồm các ý chính được trình bày như sau: Những điều chỉnh báo cáo tài chính phục vụ cho phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô, các chỉ tiêu phân tích tài chính của tổ chức tài chính vi mô,...

   41 p truongt36 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 4 Quản trị các tổ chức Tài chính vi mô là Cơ cấu tổ chức, quản trị hoạt động, quản trị rủi ro,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm chi tiết hơn.

   16 p truongt36 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 3 trình bày các nội dung chính như sau: Tín dụng vi mô, khái niệm, đặc điểm của tín dụng vi mô, các sản phẩm dịch vụ tín dụng vi mô, đặc điểm của bảo hiểm vi mô,..

   31 p truongt36 28/02/2018 15 0

 • Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Tài chính vi mô: Chương 6 - ĐH Thương Mại

  Chương 6: Tài chính vi mô của một số nước trên thế giới gồm các nội dung chính như sau: Tài chính vi mô của một số nước trên thế giới, đánh giá hoạt động tài chính vi mô của 1 số nước trên thế giới,...

   24 p truongt36 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 7 giúp người học hiểu về "NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư dự án, các tiêu chí quyết định đầu tư dự án, phương pháp giá trị hiện tại ròng, phương pháp thời gian hoàn vốn,...

   43 p truongt36 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 1 "Tổng quan về doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp" do PGS.TS Trần Thị Thái Hà biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Hình thức pháp lý của tổ chức kinh doanh, đặc trưng cơ bản của mỗi hình thức, các hình thức tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam,...

   40 p truongt36 28/02/2018 11 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5.1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5.1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 5 trình bày về "Lợi suất và rủi ro". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lợi nhuận trên một khoản đầu tư, so sánh lợi suất của hai khoản đầu tư, đo rủi ro biệt lập: độ lệch chuẩn, ý nghĩa của độ lệch chuẩn, sử dụng dữ liệu quá khứ,...

   38 p truongt36 28/02/2018 10 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 3 cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp phân tích tài chính, phân loại các hệ số tài chính, phân tích các hệ số tài chính, phân tích DuPont (tích hợp các hệ số).

   30 p truongt36 28/02/2018 12 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 2, trình bày các nội dung sau: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p truongt36 28/02/2018 13 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp 1: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm giá trị thời gian của tiền, công thức tính giá trị hiện tại, giá trị tương lai của khoản tiền và dòng tiền, ứng dụng: Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF)

   32 p truongt36 28/02/2018 12 0