• Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1a - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1a - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, lịch sử phát triển của máy tính, khái niệm cơ bản về kiến trúc máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1b - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1a: Tổng quan về môn học" phần tiếp giúp người học Tìm hiểu bên trong máy tính, tìm hiểu bên trong bộ vi xử lý, tìm hiểu chương trình thực thi trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Biên dịch mã máy (các định dạng lệnh, các hằng số lớn), các thủ tục gọi (Tập các thanh ghi, bộ nhớ ngăn xếp), các ISA khác.

   25 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội (tt)

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Bộ xử lý - Khối điều khiển và đường dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần cơ bản của bộ xử lý, kết nối các thành phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Binary numbers" cung cấp cho người học các kiến thức: Tại sao sử dụng hệ nhị phân, hệ cơ số hai, làm thế nào để biểu diễn số có dấu, một số vấn đề về số có dấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Processor pipelining" cung cấp cho người học các kiến thức: Tốc độ xử lý, kỹ thuật đường ống, xây dựng bộ xử lý đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p truongt36 27/06/2018 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ đệm (Caches)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân cấp bộ nhớ, caching, bộ nhớ cache làm việc như thế nào, thực thi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p truongt36 27/06/2018 2 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Khái quát về cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Khái quát về cơ sở dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cơ sở dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p truongt36 31/05/2018 4 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể liên kết

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể liên kết

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình thực thể liên kết. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   39 p truongt36 31/05/2018 3 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   48 p truongt36 31/05/2018 5 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Lý thuyết về phụ thuộc hàm

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Lý thuyết về phụ thuộc hàm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết về phụ thuộc hàm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   45 p truongt36 31/05/2018 3 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình các dữ liệu quan hệ

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình các dữ liệu quan hệ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình dữ liệu quan hệ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   54 p truongt36 31/05/2018 5 1