• Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 2 - NXB Thống Kê

  Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 2 - NXB Thống Kê

  Phần 2 sách gồm các chương 6,7,8,9,10 lần lượt mang nội dung chủ yếu trình bày về: Các thẻ ủy quyền, các sự kiện và các giao diện gọi lại; các hợp tập các xâu và appdoamains; phản chiếu và các thuộc tính; xây dựng một cửa số tốt hơn; một số cơ cấu sơn vẽ tốt hơn. Sách lập trình VB .NET kỹ thuật và ứng dụng thực sự là một cuốn sách lập...

   262 p truongt36 23/04/2019 2 0

 • Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 3 - NXB Thống Kê

  Ebook Lập trình visual basic .Net, kỹ thuật và ứng dụng: Phần 3 - NXB Thống Kê

  Tiếp nối phần 1 và phần 2 sách, ở phần 3 này gồm có các nội dung sau: Lập trình với các điều khiển windows form; nhập xuất và nối tiếp hóa đối tượng; tương tác với mã không quản; truy cập dữ liệu với ADO.NET; phát triển web và ASP.NET; xây dựng và tìm hiểu các dịch vụ web.

   346 p truongt36 23/04/2019 2 0

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 1

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 1

  Cuốn sách "Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ" trình bày một cách sâu sắc, đầy đủ và tổng quan nhất về lý thuyết trình biên dịch hiện nay. Trong cuốn sách này, các tác giả đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của việc thiết kế trình biên dịch như: Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, kiểm tra kiểu, xử lý bộ...

   95 p truongt36 23/04/2019 2 0

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 2

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ: Phần 2

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2 trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và phiên dịch tựa cú pháp. Các giải pháp được sử dụng cho việc thiết kế các trình biên dịch không những có ích cho nhưng ai quan tâm đến việc thiết kế các ngôn ngữ lập trình mà còn có ích cho...

   39 p truongt36 23/04/2019 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 2: Java cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Java, định danh, các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   60 p truongt36 23/04/2019 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 1: Tổng quan lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật lập trình, kỹ thuật hướng đối tượng, các khái niệm cơ bản, các nguyên lý, phân tích thiết kế hướng đối tượng.

   53 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 3 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 3: Xây dựng lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Trừu tượng hóa dữ liệu, lớp và thành phần của lớp, xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 4 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 4 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 4: Các kỹ thuật xây dựng lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Đóng gói, hàm khởi tạo, nạp chồng, kết tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p truongt36 23/04/2019 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 5: Một số kỹ thuật Java nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Lớp bao, các hàm toán học, các kỹ thuật thao tác với chuỗi, quản lý bộ nhớ trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 6: Kế thừa" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kế thừa, biểu diễn quan hệ kế thừa trong biểu đồ lớp, nguyên lý kế thừa, khởi tạo và hủy bỏ đốitượng lớp con.

   37 p truongt36 23/04/2019 2 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 7: Các kỹ thuật kế thừa" cung cấp cho người học các kiến thức: Ghi đè, lớp trừu tượng, giao diện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   41 p truongt36 23/04/2019 1 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - ThS. Trịnh Thành Trung

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 8: Đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Upcasting và downcasting, đa hình, liên kết tĩnh và liên kết động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p truongt36 23/04/2019 1 0