• Giáo trình Cấu trúc máy tính: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc máy tính: Phần 1

  Nội dung phần 1 Giáo trình Cấu trúc máy tính trình bày kiến thức cơ bản của máy tính, bus và truyền thông tin trong máy tính qua nội dung 2 chương đầu tài liệu. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   61 p truongt36 31/07/2018 12 0

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính: Phần 2

  Giáo trình Cấu trúc máy tính: Phần 2

  Nội dung phần 2 Giáo trình Cấu trúc máy tính trình bày về bộ nhớ, các phương pháp vào - ra dữ liệu, các thiết bị ngoại vi. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   53 p truongt36 31/07/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   5 p truongt36 31/07/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 1 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 1 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống - Chương 1: Thiết bị mạng và hạ tầng mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại kết nối mạng, router và định tuyến, Switch và VLAN, Internetworking - Mạng WAN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p truongt36 31/07/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 2 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 2 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 2: Quản trị mạng Linux" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về HĐH Linux, cài đặt Linux OSes, quản trị user/group, network management commands/utilities, network services. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p truongt36 31/07/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 3 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 3 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 3: Quản trị windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về HĐH Windows Server, cài đặt Windows Server, cấu hình cơ bản trên Windows Server, cấu hình dịch vụ mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p truongt36 31/07/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 4 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 4 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 4: ACL, NAT/PAT, IPTABLES" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm access list, cơ chế hoạt động của ACL, phương pháp cấu hình ACL, các phương pháp ánh xạ địa chỉ, Iptables trong Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p truongt36 31/07/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 5 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 5 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 5: Công cụ quản trị mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tác vụ quản trị mạng SNMP, công cụ quản trị mạng mã nguồn mở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p truongt36 31/07/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế, cài đặt và quản trị hệ thống mạng trên nền họ hệ điều hành Windows.

   5 p truongt36 31/07/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ giao thức liên mạng, địa chỉ IP, mô hình Workgroup, ứng dụng cơ bản trên TCP/IP, mô hình quản lý mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p truongt36 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.2 do Bùi Minh Quân biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu họ hệ điều hành Windows, cài đặt HĐH Windows Server 2012, các công cụ quản trị HĐH Windows Server 2012,...

   46 p truongt36 31/07/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Active Directory (AD) là gì, kiến trúc Active Directory, cài đặt Active Directory Domain Services (AD-DS). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p truongt36 31/07/2018 6 0