• Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế): Phần 1

  Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế) gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu: Tập hợp - ánh xạ - số phức, hàm một biến số, tích phân, đại số tuyến tính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   137 p truongt36 29/12/2018 40 0

 • Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế): Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Toán cao cấp (bậc cao đẳng khối kỹ thuật và kinh tế) gồm nội dung các chương: Chương 5 - Hình học giải tích, chương 6 - Phép tính vi phân hàm nhiều biến, chương 7 - Tích phân bội 2, chương 8 - Tích phân đường, chương 9 - Phương trình vi phân, chương 10 - Lý thuyết chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

   98 p truongt36 29/12/2018 24 0

 • Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 1 - TS. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 1 - TS. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học) của TS. Trần Ngọc Hội được biên soạn trên cơ sở đề cương môn học của trường Đại học Sài Gòn nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 của bài giảng để nắm bắt nội dung thông tin...

   58 p truongt36 28/12/2018 25 0

 • Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 2 - TS. Trần Ngọc Hội

  Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 2 - TS. Trần Ngọc Hội

  Mời các bạn cùng tìm hiểu phép tính tích phân hàm một biến; phép tính vi phân hàm nhiều biến được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Toán cao cấp C1 (Hệ đại học): Phần 2" của TS. Trần Ngọc Hội. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   62 p truongt36 28/12/2018 42 0

 • Bài giảng Không gian vectơ Rn - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Không gian vectơ Rn - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Không gian vectơ Rn cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian Rn, tính chất, tích vô hướng, góc và khoảng cách, tổ hợp tuyến tính, biểu thị tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p truongt36 30/11/2018 17 0

 • Bài giảng Mô hình Input-Output - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Mô hình Input-Output - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Mô hình Input-Output do TS. Lê Xuân Trường biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mô hình, nhận xét, lời giải. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p truongt36 30/11/2018 27 0

 • Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Hạng của ma trận d TS. Lê Xuân Trường biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, tính chất, tìm hạng ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p truongt36 30/11/2018 24 0

 • Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường (tt)

  Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường (tt)

  Bài giảng "Hạng của ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capelli, phương pháp khử, quy tắc Cramer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p truongt36 30/11/2018 25 0

 • Bài giảng Định thức - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Định thức - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Định thức cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận con bù, khái niệm định thức, quy tắc Sarrus (tính định thức cấp 3), phép biến đổi sơ cấp, định thức và phép toán biến đổi sơ cấp, một số tính chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p truongt36 30/11/2018 21 0

 • Bài giảng Ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Ma trận cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ma trận, hai ma trận bằng nhau, một số ma trận đặc biệt, phép toán ma trận, những tính chất cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p truongt36 30/11/2018 25 0

 • Bài giảng Ma trận nghịch đảo - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Ma trận nghịch đảo - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng "Ma trận nghịch đảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, nhận xét, điều kiện khả nghịch, tìm ma trận đảo bằng phép biến đổi sơ cấp, tìm ma trận đảo bằng định thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p truongt36 30/11/2018 26 0

 • Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm

  Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm

  Bài giảng Giải tích hàm là bản tóm tắt một số nội dung lí thuyết và danh sách bài tập dùng cho môn Giải tích hàm TTH104 tại Khoa Toán–Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung học phần: không gian mêtríc (nhắc lại), không gian định chuẩn, ánh xạ tuyến tính liên tục cùng các định lý cơ bản về chúng, không gian...

   53 p truongt36 30/11/2018 25 0