• Bài giảng Không gian vectơ Rn - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Không gian vectơ Rn - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Không gian vectơ Rn cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian Rn, tính chất, tích vô hướng, góc và khoảng cách, tổ hợp tuyến tính, biểu thị tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Mô hình Input-Output - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Mô hình Input-Output - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Mô hình Input-Output do TS. Lê Xuân Trường biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu mô hình, nhận xét, lời giải. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   6 p truongt36 30/11/2018 4 0

 • Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Hạng của ma trận d TS. Lê Xuân Trường biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, tính chất, tìm hạng ma trận bằng phép biến đổi sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường (tt)

  Bài giảng Hạng của ma trận - TS. Lê Xuân Trường (tt)

  Bài giảng "Hạng của ma trận" cung cấp cho người học các kiến thức: Dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capelli, phương pháp khử, quy tắc Cramer. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Định thức - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Định thức - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Định thức cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận con bù, khái niệm định thức, quy tắc Sarrus (tính định thức cấp 3), phép biến đổi sơ cấp, định thức và phép toán biến đổi sơ cấp, một số tính chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Ma trận - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Ma trận cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ma trận, hai ma trận bằng nhau, một số ma trận đặc biệt, phép toán ma trận, những tính chất cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Ma trận nghịch đảo - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Ma trận nghịch đảo - TS. Lê Xuân Trường

  Bài giảng "Ma trận nghịch đảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, nhận xét, điều kiện khả nghịch, tìm ma trận đảo bằng phép biến đổi sơ cấp, tìm ma trận đảo bằng định thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm

  Tóm tắt bài giảng Giải tích hàm

  Bài giảng Giải tích hàm là bản tóm tắt một số nội dung lí thuyết và danh sách bài tập dùng cho môn Giải tích hàm TTH104 tại Khoa Toán–Tin học trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung học phần: không gian mêtríc (nhắc lại), không gian định chuẩn, ánh xạ tuyến tính liên tục cùng các định lý cơ bản về chúng, không gian...

   53 p truongt36 30/11/2018 2 0

 • Bài giảng Cơ sở lý thuyết tập hợp và lôgic toán

  Bài giảng Cơ sở lý thuyết tập hợp và lôgic toán

  Bài giảng “Cơ sở lý thuyết tập hợp và lôgic toán”, giúp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học có thêm một tài liệu để học tập và nghiên cứu khi học tập học phần này và các học phần tiếp theo. Bài giảng gồm có 2 chương: Cơ sở lý thuyết tập hợp, Cơ sở lôgic toán.

   53 p truongt36 31/10/2018 4 0

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung như: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc,...

   52 p truongt36 31/10/2018 3 0

 • Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số: Phần 2 - Nguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang

  Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số: Phần 2 - Nguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang

  Phần 2 của “Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số” có nội dung từ chương 3 đến chương 4 của cuốn sách: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số; Toán theo chủ đề (Biện luận số nghiệm phương trình bằng đồ thị; Sự tương giao của hai đồ thị; Bài toán tiếp xúc; Bài toán đối xứng; Bài toán khoảng cách). Mời các bạn cùng tham khảo!

   129 p truongt36 27/09/2018 20 1

 • Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số: Phần 1 - Nguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang

  Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số: Phần 1 - Nguyễn Thanh Vân, Trần Minh Quang

  Xin giới thiệu đến các bạn “Ebook Phương pháp và bài giải khảo sát hàm số” của tác giả Nguyễn Thanh Vân và Trần Minh Quang. Trong phần 1 của ebook sẽ trình bày các nội dung gồm: Hàm số - Giới hạn – Liên tục – Đạo hàm; Ứng dụng của đạo hàm (Định lí Lagrange; Ứng dụng đạo hàm xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số; Cực trị của...

   93 p truongt36 27/09/2018 25 1