• Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 0 - Nguyễn Văn Hòa

  Mục tiêu môn Hóa vô cơ A cung cấp những kiến thức cần thiết về cấu tạo, tính chất, khả năng phản ứng, điều chế, ứng dụng đặc biệt là ứng dụng chế tạo vật liệu của của nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng của chúng một cách có hệ thống.

   6 p truongt36 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 1 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đặc điểm nguyên tử hydro, tính chất, điều chế - ứng dụng đơn chất, hợp chất hydrua H2, hợp chất hydrua H+,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p truongt36 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 2 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 2 trình bày về "Các nguyên tố phân nhóm IA". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lý tính, hóa tính, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các oxit, peoxit, supeoxit, hydroxit,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p truongt36 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 3 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Các nguyên tố phân nhóm IIA". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lý tính, hóa tính, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các oxit, peoxit, hydroxit, các carbua và muối,...

   17 p truongt36 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 4 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các đơn chất, các hợp chất có số oxh+3, hợp kim Al, vật liệu gốm hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p truongt36 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 5 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 5 trình bày các nội dung sau: đơn chất, hợp chất có số oxh (+4), hợp chất có số oxh (+2), (+4), vật liệu silicat. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   27 p truongt36 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 6 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các hợp chất của nitơ, các hợp chất của phopho,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p truongt36 31/07/2018 4 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 7 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 7 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 7 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, của Oxi, lưu huỳnh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p truongt36 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 8 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 8 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất, hợp chất của nguyên tố phân nhóm VIIA, các hợp chất X (-1), các hợp chất có số oxi hóa dương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p truongt36 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 9 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 9 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 9 trình bày về "Các nguyên tố chuyển tiếp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đặc điểm các nguyên tố chuyển tiếp, khái niệm chung phức chất, lý thuyết tạo phức,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p truongt36 31/07/2018 3 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 10 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 10 - Nguyễn Văn Hòa

  Chương 10 giúp người học hiểu về "Các nguyên tố phân nhóm VIIIB". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đơn chất Fe, Co, Ni, hợp chất Fe, Co, Ni. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   16 p truongt36 31/07/2018 2 0

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 11 - Nguyễn Văn Hòa

  Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 11 - Nguyễn Văn Hòa

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tính chất vật lý, tính chất hóa học của Mn, điều chế từ quặng pyroluzit MnO2.nH2O,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p truongt36 31/07/2018 3 0