Đề tài: Mạch điều khiển 4 kênh sử dụng RF + ATmega8

Đề tài nghiên cứu khoa học chế tạo mạch điều khiển các thiết bị trong nhà bằng RF. Mục tiêu của đề tài là thi công 1 thiết bị điện cho ngôi nhà thông minh, từ đó có kế hoạch phát triển và thi công những thiết bị khác cho ngôi nhà thông minh.