Tập bài giảng Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính - ThS. Diệp Thành Nguyên

Tập bài giảng Pháp luật về khiếu nại và kkiếu kiện hành chính giúp sinh viên nắm vững trình tự thủ tục khiếu nại, trình tự thủtục giải quyết khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Bên cạnh đó, sinh viên cũng nắm vững quy định pháp luật hiện hành về đối tượng thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa hành chính, thẩm quyền của Tòa hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, các nguyên tắc của Luật tố tụng hành chính... Mời các bạn tham khảo.