• Ebook Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ - NXB Tổng hợp TP.HCM

    Ebook Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ - NXB Tổng hợp TP.HCM

    Ebook Kỹ thuật luyện phát âm tiếng Anh Mỹ giới thiệu với bạn đọc các kỹ thuật phát âm trong quá trình học tiếng Anh Mỹ để người Việt mình có phát âm chuẩn hơn, giống giọng Anh Mỹ nhiều hơn. Tài liệu này thích hợp với người tự học, đồng thời cũng có thể làm tài liệu giảng dạy trong môi trường dạy học.

     116 p truongt36 11/08/2014 176 9

Hướng dẫn khai thác thư viện số