Luận án Tiến sỹ “ Nghiên cứu phát triển một số thuật toán phát hiện và phân loại phương tiện từ dữ liệu video giao thông”


GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SỸ
 
“ Nghiên cứu phát triển một số thuật toán phát hiện và phân loại phương tiện từ dữ liệu video giao thông”
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Căn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND
Chuyên ngành: Cơ sở toán học cho tin học
Mã số: 62 46 01 10
Đây là đề tài thuộc lĩnh vực xử lý ảnh, phát hiện và phân loại phương tiện giao thông. Bài toán phải giải quyết có đầu vào là các dữ liệu hình ảnh thu được từ camera, video giao thông, sau đó nghiên cứu, tìm kiếm các thuật toán nhằm phân loại phương tiện giao thông tại một thời điểm.
Đây là lĩnh vực được nhiều nhà khoa học trên thế giới và Việt Nam nghiên cứu nhằm phục vụ lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
Trong luận án, Nghiên cứu sinh (NCS) tập trung nghiên cứu thuật toán phát hiện phương tiện chuyển động, phân loại chuyển động trong điều kiện môi trường thực tế có sự phức tạp về độ sáng, màu sắc và mật độ phương tiện đa dạng về chủng loại nhằm phân loại được phương tiện giao thông trong vùng quan sát (ô tô, xe máy và các phương tiện thô sơ khác).
NCS đã sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu, nghiên cứu các công trình đã có trên lý thuyết để tìm ra các vấn đề còn tồn tại và sử dụng phương pháp thực nghiệm trên mô hình toán học (với dữ liệu là các video mẫu) để kiểm định các thuật toán đưa ra.
Kết quả nghiên cứu đã đóng góp mới cho sự phát triển khoa học chuyên ngành nói chung và phục vụ thiết thực trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND:
  • Phát  hiện phương tiện chuyển động bằng mô hình GMM thích ứng với biến đổi ánh sáng để xác định mật độ xe ô tô, cải thiện tốc độ tính toán và tăng độ chính xác trên các đường cao tốc ở Việt Nam.
  • Phương pháp phân loại kết hợp phân tích hình dạng đối tượng và độ dài của đối tượng để phân loại phương tiện giao thông.
          Luận án có cấu trúc hợp lý, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần tổng quan đã tóm tắt và khái quát được các công trình nghiên cứu đã có, tìm được vấn đề nghiên cứu và xây dựng được mục tiên và bài toán cần giải quyết. Trong các chương đã trình bầy các thuật toán phát hiện đối tượng chuyển động, phân loại phương tiện giao thông từ video và cách lập luận, đề xuất phương pháp nghiên cứu, thử nghiệm có tính khả thi cao.
          Luận án đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, bản điện tử của luận án bạn đọc vui lòng Click vào
đây
, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Hướng dẫn khai thác thư viện số