• Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 30: Chăm sóc người bệnh chín mé

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 30: Chăm sóc người bệnh chín mé

  Nội dung bài 30 trình bày về Chăm sóc người bệnh chín mé. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p truongt36 31/10/2019 37 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 31: Chăm sóc người bệnh mở khí quản

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 31: Chăm sóc người bệnh mở khí quản

  Nội dung bài 31 trình bày về Chăm sóc người bệnh mở khí quản. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p truongt36 31/10/2019 35 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 29: Chăm sóc người bệnh áp xe nóng - áp xe lạnh

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 29: Chăm sóc người bệnh áp xe nóng - áp xe lạnh

  Nội dung bài 29 trình bày về Chăm sóc người bệnh áp xe nóng - áp xe lạnh. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p truongt36 31/10/2019 42 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 32: Bảo quản dụng cụ phòng phẫu thuật

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 32: Bảo quản dụng cụ phòng phẫu thuật

  Nội dung bài 32 trình bày về Bảo quản dụng cụ phòng phẫu thuật. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p truongt36 31/10/2019 32 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 28: Chăm sóc người bệnh đinh nhọt

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 28: Chăm sóc người bệnh đinh nhọt

  Nội dung bài 28 trình bày về Chăm sóc người bệnh đinh nhọt. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p truongt36 31/10/2019 38 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 26: Chăm sóc người bệnh phẫu thuật xương

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 26: Chăm sóc người bệnh phẫu thuật xương

  Nội dung bài 26 trình bày về Chăm sóc người bệnh phẫu thuật xương. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p truongt36 31/10/2019 42 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 27: Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 27: Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não

  Nội dung bài 27 trình bày về Chăm sóc người bệnh chấn thương sọ não. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p truongt36 31/10/2019 27 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 22: Chăm sóc người bệnh sai khớp

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 22: Chăm sóc người bệnh sai khớp

  Nội dung bài 22 trình bày về Chăm sóc người bệnh sai khớp. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo

   5 p truongt36 31/10/2019 11 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 23: Chăm sóc người bệnh gãy xương

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 23: Chăm sóc người bệnh gãy xương

  Nội dung bài 23 trình bày về Chăm sóc người bệnh gãy xương. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p truongt36 31/10/2019 32 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 24: Chăm sóc người bệnh bó bột

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 24: Chăm sóc người bệnh bó bột

  Nội dung bài 24 trình bày về Chăm sóc người bệnh bó bột. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p truongt36 31/10/2019 6 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 25: Chăm sóc người bệnh kéo tạ

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 25: Chăm sóc người bệnh kéo tạ

  Nội dung bài 25 trình bày về Chăm sóc người bệnh kéo tạ. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p truongt36 31/10/2019 5 0

 • Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 21: Chăm sóc người bệnh bong gân

  Giáo trình Điều dưỡng ngoại khoa - Bài 21: Chăm sóc người bệnh bong gân

  Nội dung bài 21 trình bày về Chăm sóc người bệnh bong gân. Bài giảng Giáo trình điều dưỡng ngoại khoa dùng trong các trường Trung học chuyên nghiệp của Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội, BS. Nguyễn Hữu Điền (Chủ biên). Tài liệu học tập dành cho sinh viên Điều dưỡng đa khoa. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p truongt36 31/10/2019 28 0