• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Mạng máy tính là gì, lịch sử mạng máy tính, các khái niệm cơ bản, các thành phần trong mạng máy tính, đồ hình mạng, các ứng dụng mạng.

   46 p truongt36 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 "Địa chỉ IP và chia subnet" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, địa chỉ IP, chia subnet,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p truongt36 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 trình bày về "Tầng vận chuyển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, nguyên tắc truyền dữ liệu đáng tin cậy, giao thức TCP, giao thức UDP.

   69 p truongt36 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu, mô hình OSI, mô hình TCP/IP, đóng gói dữ liệu.

   25 p truongt36 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2

  Mục tiêu của bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.2 nhằm cung cấp các dịch vụ mạng cho người dùng cuối Các ứng dụng mạng phổ biến: E-mail, Web, Instant Message, Telnet, SSH, FTP, P2P file sharing, Networked Games,Video conference

   50 p truongt36 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.4

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.4

  Nội dung chương 3.4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Tầng mạng", cụ thể như: Giới thiệu, định tuyến – chuyển tiếp, giao thức IP, giao thức ICMP, giao thức NAT. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p truongt36 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.5 giúp người học hiểu về "Tầng liên kết dữ liệu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu, kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi, điều khiển truy cập đường truyền, ARP, Ethernet.

   73 p truongt36 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Giới thiệu, phương tiện truyền dẫn hữu tuyến, phương tiện truyền dẫn vô tuyến.

   35 p truongt36 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5

  Sau khi học xong bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 này người học có thể hiểu về: Các thiết bị mạng, collision domain và Broadcast domain. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   33 p truongt36 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu giúp người học làm quen với các thuật ngữ internet là gì, giao thức là gì, mạng biên; hosts, mạng truy nhập, phương tiện truyền dẫn vật lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p truongt36 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Tầng Application" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của các ứng dụng mạng, Web và HTTP, FTP, e-mail, DNS, các ứng dụng P2P, lập trình socket với UDP và TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p truongt36 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 3: Tầng Transport" cung cấp cho người học các kiến thức: các dịch vụ tầng Transport, multiplexing và demultiplexing, vận chuyển phi kết nối - UDP; các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p truongt36 30/09/2019 2 0